REGULAMIN

 
Sklep internetowy działający pod adresem www.maxiline.com.pl prowadzony jest przez Oddo P.W. Izabela Bruggemann, ul. Gospodarcza 22/27, 20-213 Lublin, NIP: 946-144-72-12, Regon: 430806612

 
I.POSTANOWIENIA OGóLNE

 
1.Sklep www.maxiline.com.pl zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż za pomocą sieci Internet.

2.Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe.

3.Klient składa zamówienie poprzez stronę internetową www.maxiline.com.pl, klikając przy wybranym produkcie ikonę "Dodaj do koszyka" oraz wypełniając formularz zamówienia.

4.Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni świąteczne rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożono zamówienie. 

5.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

6.Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, zmiany cen towarów oferowanych w sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu oraz wprowadzania w nich zmian.

7.Wszystkie zdjęcia znajdujące się na stronie www.maxiline.com.pl są własnością sklepu. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub części bez zgody sklepu jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.


II. WARUNKI REALIZACJI ZAMóWIENIA


1.Prezentowane na stronie sklepu www.maxiline.com.pl produkty nie stanowią oferty w myśl przepisów kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie poprzez stronę sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach znajdujących się w opisie tego towaru.

2.Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli zamawiany produkt znajduje się w magazynie sklepu.

3.W przypadku braku towaru stanowiącego całość lub część złożonego zamówienia, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową. W takim wypadku Klient decyduje, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo czy też w całości lub części anulowane.

4.Ceny towarów znajdujących się na stronie sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

5.Ceną wiążącą jest cena znajdująca się przy opisie towaru w momencie składania przez Klienta zamówienia. 

6.Klient składając zamówienie, ma do wyboru dwie formy płatności za towar: przedpłata na konto (przelew bankowy) oraz płatność przy odbiorze. Termin płatności przelewem wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu transakcja jest anulowana. 

7.Klient otrzymuje na stronie sklepu informację o całkowitym koszcie zamówienia po dokonaniu wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy.

8.Do każdego zakupu wystawiany jest dowód sprzedaży (paragon fiskalny). W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, Klient zobowiązany jest zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zamówienia wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

9.Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia, podejrzenia podania nieprawidłowych danych, braku potwierdzenia zamówienia, przekroczenia terminu wpłaty lub nieodebrania przesyłki pocztowej.

10.Promocje oraz obniżki cen towarów przedstawionych na stronie sklepu nie łączą się ze sobą.


III.CZAS I KOSZTY DOSTAWY


1.Towar wysyłany jest w ciągu 24h od momentu zaksięgowania wpłaty na konto (w przypadku przedpłaty) lub od momentu złożenia zamówienia w przypadku przesyłki pobraniowej. W przypadku odbioru osobistego towar rezerwowany jest na okres 5 dni od daty złożenia zamówienia. 

2.Towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3.Koszty transportu zależne są od sposobu płatności oraz rodzaju przesyłki i wynoszą:

a) wpłata na konto, paczka pocztowa ekonomiczna – 13,00 zł

b) wpłata na konto, paczka pocztowa priorytetowa – 14,00 zł 

c) wpłata na konto, przesyłka kurierska (DHL) - 14,00 zł

d) płatność przy odbiorze, przesyłka kurierska (DHL) – 19,00 zł

e) odbiór osobisty – 0 zł

4. Zamówienia o wartości powyżej 200 zł objęte są promocją "Dostawa 0 zł" i wysyłane są na koszt sklepu. W przypadku zwrotu całości lub części zamówienia, jeżeli ostateczna wartość zamówienia jest mniejsza niż 200 zł, warunki promocji "Dostawa 0 zł" przestają być spełnione. W takim przypadku sklep Maxiline zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów wysyłki pierwotnego zamówienia z należności wobec Klienta.

5 .Szczegółowe regulacje związane z przesyłką określone są w regulaminach Poczty Polskiej.

6. W przypadku nieodebrania paczki oraz jej zwrotu do nadawcy Klient zostaje obciążony kosztami zwrotu paczki oraz ponownego jej wysłania lub rozwiązaniem umowy.

7. Zamówiony towar dostarczany jest na adres podany w zamówieniu jako adres dostawy. Nie ma możliwości zmiany adresu dostawy po złożeniu zamówienia. 

 

IV.ZWROT


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoĽnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

Maxiline

Galeria Olimp, lokal nr 77

al. Spółdzielczości Pracy 34

20-147 Lublin

email: sklep@maxiline.com.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest jako załącznik do niniejszego regulaminu.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie póĽniej niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraĽnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie póĽniej niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


V.REKLAMACJE

1. Gwarantujemy, że:

a) Produkt zostanie dostarczony nieuszkodzony w zamówionych ilościach; oraz

b) Produkt będzie zgodny z najnowszymi publikowanymi instrukcjami producenta zamieszczonymi na Stronie lub w naszym materiale o Produkcie w momencie składania Zamówienia.

2. Produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie z najnowszymi publikowanymi instrukcjami producenta zamieszczonymi na Stronie lub na samym Produkcie. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że korzystasz z Produktu wyłącznie zgodnie z tymi instrukcjami.

3. Przed dostarczeniem Produktu możemy w uzasadnionym stopniu dokonać drobnych korekt dotyczących materiału, koloru, wagi, wymiarów, wyglądu i innych atrybutów.

4. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Produkty w doskonałym stanie. Jednakże jeśli powiadomisz nas, że Produkt jest wadliwy, zgadzasz się przechować Produkt w obecnym stanie do czasu udostępnienia go nam (lub naszemu Agentowi) do wglądu w odpowiednim terminie.

5. Aby umożliwić Ci dostęp do wszelkich środków ochrony prawnej w przypadku otrzymania wadliwego Produktu, możemy potrzebować Twojej pomocy oraz niezwłocznego przekazania pewnych informacji na temat Produktu, w tym:

a) sprecyzowania, z uwzględnieniem istotnych szczegółów, jak Produkt jest według Ciebie uszkodzony lub wadliwy; oraz

b) numeru dokumentu dostawy oraz wszelkich innych zasadnie wymaganych przez nas informacji.

6 Jeśli chcesz, abyśmy naprawili, wymienili lub zwrócili zapłatę za Produkt zgodnie z obowiązującą Umową i okaże się, że ów Produkt:

a) był nienależycie użytkowany, nadużywany, otoczony niedbałą, niewłaściwą lub niewystarczającą opieką, zaniedbany, uległ uszkodzeniu lub był przechowywany w niewłaściwych warunkach; lub

b) uległ wypadkowi lub uszkodzeniu spowodowanemu niewłaściwymi próbami modyfikacji lub naprawy; lub

c) był obsługiwany lub używany w sposób niezgodny z zaleceniami producenta Produktu lub naszymi; lub

d) uległ normalnemu zużyciu,

to, po dostarczeniu przez nas, możemy według własnego uznania nie podejmować pozytywnej decyzji o naprawie, wymianie lub zwrocie zapłaty za Produkt oraz możemy zażądać, żebyś uiścił wszelkie uzasadnione koszty przesyłki oraz obsługi zgodnie z aktualnym cennikiem opłat i kosztów standardowych, a także obciążyć tą kwotą Twoją kartę kredytową, bądĽ też wykorzystać inne szczegóły dotyczące płatności przekazane nam podczas dokonywania Zamówienia. W zakresie dozwolonym przepisami prawa nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z wykonania powyższego postanowienia.

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1.Dane osobowe przekazywane przez Kupującego umieszczane są w bazie danych sklepu Maxiline, z siedzibą przy al. Spółdzielczości Pracy 34, Galeria Olimp lokal nr 52, 20-147 Lublin.

2.Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umowy.

3.Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w celach markitengowych.

4.Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełniania lub korekty oraz żądania usunięcia swoich danych.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2.Sklep zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O ewentualnych zmianach Klient poinformowany zostanie mailowo. Zmiany nie wpływają na zamówienia złożone przed wprowadzeniem zmian w regulaminie.ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU:

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat 

Sklep Maxiline

Galeria Olimp, lokal nr 77

al. Spółdzielczości Pracy 34

20-147 Lublin

email: sklep@maxiline.com.pl

 

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

........................................................................................................................................................

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

........................................................................................................................................................

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.